Ledarskap – att bli den tryggaste i rummet

Akademi Hjärna är en plattform för digitala kurser skapad för att öka kunskapen om hjärnan och dess betydelse för vår utveckling.
När du förstår hjärnan bättre - förstår du dig själv och andra bättre.

I kurserna om ledarskap får du hjälp att bli tryggare som ledare. Du får förståelse för hur du påverkar andra människors tillit, motivation och möjlighet att komma förbi hinder. Genom kunskap om hjärnan ökar du förståelsen för människors beteenden och drivkrafter. Det handlar om att bli medveten om hur du påverkar andra.

Ledarskap och din påverkan på andra

Bli tryggare i rollen som ledare genom att förstå din känslomässiga påverkan på andra. Det handlar konkret om hur hjärnan och nervsystemet spelar en avgörande roll för ledarskapet.

Hur du får andra att känna kommer påverka vad du får andra att göra. Ledarskap och din påverkan på andra är första ledarskapskursen i Akademi Hjärna och utgår ifrån Emotionsloopen. Det är en modell som förklarar på vilket sätt du som ledare kan anpassa hur du triggar känslor hos dem du fått förtroendet att leda. Det handlar om hur din kommunikation ger utsöndringar i medarbetarnas nervsystem, som i sin tur formar vad de tänker, känner och gör.

Kursen innehåller:

- nycklar till att förstå din påverkan på andra
- en upplysande bild av biokemin i hjärnan
- vad du behöver göra för att uppfattas som ledare
- varför all kommunikation är motiverande eller omotiverande
- hur du behöver förhålla dig till stress
- effekten av att vara den tryggaste i rummet

Föreläsare: Anna Tebelius Bodin

Pris: 1 950 kr

Köp kursen >>

 


 Respektive kurs innehåller 1 till 2 timmar inspelat material med tillhörande reflektionsfrågor.
Du har tillgång till kursen i 90 dagar från att du köpt den.

Fler kurser

Är du även intresserad av andra kurser inom Akademi Hjärna?

Tillbaka till Akademi Hjärna