Akademi Hjärna är en plattform för digitala kurser skapad för att öka kunskapen om hjärnan och dess betydelse för vår utveckling. När du förstår din hjärna bättre - förstår du dig själv bättre.

Hur vi leder och lär

Söker du bättre förståelse för hur vi människor fungerar och har förstått att hjärnan spelar en avgörande roll? Denna akademi av kurser är skapad för att hjälpa dig.

Ta del av detta komplexa ämne på ett sätt som ger dig praktiska verktyg och insikter.

Det finns 4 kurser om att leda sig själv och andra och 2 kurser om att lära och utbilda.

Det finns även en introkurs som går igenom 10 saker du bör veta om hjärnan. Introkursen rekommenderas till dig som vill stärka din förförståelse om hjärnan.

Introkurs: Varför är vi som vi är? - 10 aspekter av hjärnan

Eftersom hjärnan rymmer våra tankar och känslor är det viktigt att vi lär oss förstå den. När vi blir medvetna om hur den fungerar kan vi lättare arbeta med hjärnan - istället för mot den.

Kursen rekommenderas till dig som vill  stärka din förförståelse om hjärnan generellt, eller inför kommande kurser inom akademin. 

Till kursen >>

Leda sig själv och andra

I kurserna om att leda sig själv och andra får du verktyg och insikter om hur du blir tryggare i dig själv. Du får kunskap om hur tankar och känslor formar uppfattningen om oss själva och andra. Vi går igenom mönster av emotioner och hur de triggas i hjärnan vid ledarskap, kommunikation och motivation. Medvetenheten om våra inre processer används sedan för att hjälpa dig att öka ditt inflytande över dig själv och andra. 

Till kurserna >>

Lära och utbilda

I kurserna om att lära och utbilda får du insikt om vad som händer i hjärnan när vi lär. Vi tittar på vad som krävs för att bygga kunskap och utveckla kompetens. Vi vänder också på perspektivet för att belysa hur vi kan kommunicera på ett sätt som möter hjärnans förutsättningar att lära. Medvetenheten om hur vi påverkar och påverkas används sedan för att stärka ditt eget lärande och förmåga att utbilda andra.

Till kurserna >>

Om Anna

Anna Tebelius Bodin har utbildat och inspirerat 10 000-tals inom psykologin bakom hur vi lär, når välbefinnande och utvecklar vårt ledarskap utifrån hjärnan. Med vetenskapen som grund och inspirerande pedagogik belyser hon möjligheterna och utmaningarna för hjärnan. 2020 hedrades Anna med årets Mensa-pris för sin pedagogiska spridning av kunskap om hjärnan.

Läs mer om Anna >>