Akademi Hjärna är en plattform för digitala kurser skapad för att öka kunskapen om hjärnan och dess betydelse för vår utveckling. När du förstår hjärnan bättre - förstår du dig själv och andra bättre.

Lär dig förstå dig själv och andra

Vill du bli bättre på att förstå hur vi människor fungerar och inser att hjärnan spelar en avgörande roll? Då är denna akademi med kurser skapad för dig.

Lär dig mer om hjärnan i relation till akademins fyra områden: ledarskap, lärande, välbefinnande och motivation, för att få praktiska verktyg att använda i vardagen.

Till dig som vill börja med att stärka din allmänna förståelse för hjärnan finns det en populär introkurs. I den går vi igenom de 10 viktigaste sakerna du bör veta om hjärnan - för att bättre förstå både dig själv och andra.

Introkurs: Varför är vi som vi är? - 10 aspekter av hjärnan

Eftersom hjärnan rymmer våra tankar och känslor är det viktigt att vi lär oss förstå den. När vi blir medvetna om hur den fungerar kan vi lättare arbeta med hjärnan - istället för mot den.

Kursen rekommenderas till dig som vill  stärka din förförståelse om hjärnan generellt, eller inför kommande kurser inom akademin. 

Till kursen >>

Ledarskap

I kurserna om ledarskap får du hjälp att bli tryggare som ledare. Du får förståelse för hur du påverkar andra människors tillit, motivation och möjlighet att komma förbi hinder. Genom kunskap om hjärnan ökar du förståelsen för människors beteenden och drivkrafter. Det handlar om att bli medveten om hur du påverkar andra.

Till kurserna >>

Lära och utbilda

I kurserna om att lära och utbilda får du insikt om hur hjärnan bearbetar information. Du får lära dig vad som krävs för att minnas, hur du sparar tid och energi och vad lärandeprinciperna innebär när de översätts till praktiska strategier. Genom att bli bättre på att lära kan du också bli bättre på att utbilda, vilket är fokus för de fortsatta kurserna.

Till kurserna >>

Välbefinnande

I kurserna om välbefinnande får du förståelse för vad som får hjärnan att signalera att du mår bra. Det handlar om relationen mellan tankar, känslor och emotioner. Du får lära dig hur du gör aktiva val, byter perspektiv och ändrar en upplevelse. När du blir medveten om hur du fungerar kan du lättare arbeta med hjärnan i stället för mot den.

Kommer under 2022

Motivation

I kurserna om motivation får du verktyg att leva upp till bilden du vill ha av dig själv. Genom ökad förståelse för hjärnan får du hjälp att övervinna hinder, etablera vanor och öka viljan att gå i mål. Motivation kommer av hjärnans beroende av jakt, vilket inte ska förväxlas med lust. Det handlar om att göra de små justeringarna i vardagen som gör den stora skillnaden för resultatet.

Kommer under 2022

Om Anna

Anna Tebelius Bodin har utbildat och inspirerat 10 000-tals inom psykologin bakom hur vi lär, når välbefinnande och utvecklar vårt ledarskap utifrån hjärnan. Med vetenskapen som grund och inspirerande pedagogik belyser hon möjligheterna och utmaningarna för hjärnan. 2020 hedrades Anna med årets Mensa-pris för sin pedagogiska spridning av kunskap om hjärnan.

Läs mer om Anna >>