Lära och utbilda - konsten att förstå

Akademi Hjärna är en plattform för digitala kurser skapad för att öka kunskapen om hjärnan och dess betydelse för vår utveckling.
När du förstår hjärnan bättre - förstår du dig själv och andra bättre.

I kurserna om att lära och utbilda får du insikt om vad som händer i hjärnan när vi lär. Vi tittar på vad som faktiskt krävs för att bygga kunskap och utveckla kompetens. Vi vänder också på perspektivet för att belysa hur vi kan kommunicera på ett sätt som möter hjärnans förutsättningar att lära. Medvetenheten om hur vi påverkar och påverkas används för att stärka både ditt eget lärande och din förmåga att utbilda andra.

Lära sig lära – med insikt om hjärnan

Bli mer effektiv med tiden du lägger på att lära dig saker. Det handlar om att förstå hur hjärnan bearbetar information.

När du blir medveten om vad som gör skillnad för lärandet kan du lägga tiden på rätt sak. I kursen Lära sig lära får du principerna för vad som gör att du minns. Du lär dig skilja på att känna igen ett ämne och att faktiskt kunna det. Principerna för lärandet kopplas också till vad de innebär konkret vid läsningen av en text eller när du lyssnar på ett föredrag.

Kursen innehåller:

- vad du behöver göra för att minnas
- grundprinciperna för effektivt lärande
- hur hjärnans förutsättningar formar lärandet
- vilken typ av repetition det är som gör skillnad
- hur du kvalitetssäkrar att du kan det

Föreläsare: Anna Tebelius Bodin

Pris: 1 950 kr

Köp kursen >>

 


 Respektive kurs innehåller 1 till 2 timmar inspelat material med tillhörande reflektionsfrågor.
Du har tillgång till kursen i 90 dagar från att du köpt den.

Fler kurser

Är du även intresserad av andra kurser inom Akademi Hjärna?

Tillbaka till Akademi Hjärna